พื้นที่ให้เช่า
  Brouchour Office For Rent
  สิ่งอำนวยความสะดวก
  ระบบรักษาความปลอดภัย
  การคมนาคม
 
  พื้นที่ให้เช่า
   
    2.1 ลักษณะอาคาร 
   
  เป็นอาคารสูง 17 ชั้น ตัวอาคารตกแต่งด้วยหินแกรนิต และหินอ่อน
ติดบันไดเลื่อนทางขึ้นสถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่ทางออก 4 ( ทางออก 4 )
   
    2.2 พื้นที่ให้เช่า
   
 

พื้นที่ชั้น G ได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมเป็นพื้นที่โชว์รูมสินค้า เนื่องจากตกแต่งด้านหน้าด้วยกระจกขนาดใหญ่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดโชว์สินค้า และเป็นสาขาของธนาคารหรือศูนย์บริการต่างๆ พร้อมทั้งมีการออกแบบพื้นที่เล่นระดับระหว่างพื้นที่โชว์รูมและพื้นที่สำนักงานมีพื้นที่ชั้นลอย และชั้นใต้ดิน

siammediaพื้นที่ชั้น 6 – 9 ได้จัดแบ่งพื้นที่ให้เช่าตั้งแต่ขนาดประมาณ 50 – 620 ตารางเมตร อย่างเป็นสัดส่วนและมี การตกแต่งพื้นที่ไว้สวยงามพร้อมใช้งาน รวมทั้งมีบริการแอร์ปรับอากาศส่วนกลางตลอดเวลาทำการปกติ ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ต้องการความเรียบง่ายพร้อมสรรพ และต้องการพื้นที่สำนักงานขนาดเล็กและขนาดกลาง อีกทั้งลดต้นทุนในการตกแต่ง สามารถเข้ามาใช้งานได้ทันที

siammediaพื้นที่ชั้น 10 มีขนาด 600 ตารางเมตร ภายในพื้นที่มีการตกแต่ง Built-inพร้อมสรรพไว้อย่างสวยงามมีระบบแอร์ปรับอากาศส่วนกลาง มีพรมพร้อมมีห้องผู้บริหารไว้เรียบร้อยแล้ว

siammediaพื้นที่ชั้น 14 -15 ได้จัดแบ่งพื้นที่ให้เช่า ตั้งแต่ขนาดประมาณ 80 – 300 ตารางเมตร
อย่างเป็นสัดส่วนเพียง 2 - 3 ยูนิต บนทำเลทิวทัศน์ที่สวยงาม และมีการตกแต่งพื้นที่ไว้พร้อมใช้งาน ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ต้องการพื้นที่สำนักงานขนาดกลางและขนาดใหญ่

siammediaพื้นที่ชั้น 16-17 เป็นพื้นที่ Top View ของอาคารฯ ขนาดพื้นที่ 320 และ 280 ตรม. ตามลำดับและทางอาคารสามารถแบ่งให้เช่าได้ตั้งขนาด 40 ตารางเมตรขึ้นไป โดยมีกระจกขนาดใหญ่ติดด้านทิศเหนือ บริเวณหน้าอาคาร และด้านทิศใต้หลังอาคาร ทำให้ท่านสามารถชมทัศนียภาพที่งดงามได้ในระหว่างทำงาน ซึ่งพื้นที่ชั้นนี้เหมาะสมสำหรับท่านที่มีความต้องการจะเช่าที่เป็นส่วนตัวและตกแต่งสำนักงานตามรูปแบบเฉพาะ ท่านสามารถออกแบบพื้นที่ได้ตามความต้องการของท่านโดยไม่จำเป็นต้องยึดติดกับรูปแบบสำนักงานแบบเดิมๆ ซึ่งสถานที่ตั้งของอาคารฯ อยู่ในใจกลางย่านฝั่งธนบุรี และใกล้กับแหล่งธุรกิจสำคัญ คือ ถนนสาทรและถนนสีลม การคมนาคมสะดวกสบาย

   
    2.3 อัตราค่าเช่า
   
 
 • ราคาพื้นที่ : 400 - 500.-  บาท/ตารางเมตร/เดือน
 • ค่าบริการส่วนกลาง : 60.-  บาท/ตารางเมตร/เดือน
 • ค่าไฟ : 6.- บาท/หน่วย
 • ค่าน้ำประปา :20.- บาท/หน่วย
 
   
  สิ่งอำนวยความสะดวก
   
 
 • ลิฟต์โดยสาร และลิฟต์บรรทุกของ    อาคารไทยวีรวัฒน์มีลิฟต์โดยสาร 2 ตัว และลิฟต์บรรทุกของ 1 ตัว (ขนาดบรรทุก 1,500 ก.ก.)  ซึ่งเป็นลิฟต์คุณภาพเยี่ยมยี่ห้อ โตชิบา  ประเทศญี่ปุ่น ที่ให้ความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยแก่ท่าน
 • ระบบปรับอากาศ  อาคารไทยวีรวัฒน์ได้มีการติดตั้งระบบปรับอากาศ  CHILLER ของ YORK ประเทศสหรัฐอเมริกา  ตั้งแต่ชั้นที่ 6 - 12 และระบบแอร์ Split types ตั้งแต่ชั้น 14-17
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารไทยวีรวัฒน์ได้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้น้ำทิ้งที่ปล่อยจากอาคารฯ ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม
 • ห้องน้ำส่วนกลาง  อาคารไทยวีรวัฒน์มีห้องน้ำส่วนกลางแยกชายหญิงในทุกชั้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน , พนักงานของท่านรวมทั้งลูกค้าที่เข้ามาพบเจรจาธุรกิจ    ทั้งนี้อาคารฯได้จัดจ้างบริษัท ทำความสะอาดที่ดีที่สุดในประเทศไทย คือ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (PCS)  เข้ามาดูแลความสะอาดในบริเวณส่วนกลางของอาคารฯ
 • ลานจอดรถ  อาคารไทยวีรวัฒน์มีพื้นที่ให้บริการจอดรถแก่ผู้มาติดต่อ และที่จอดรถสำหรับลูกค้าในอาคารฯ รวม 70 คัน  มีระบบรักษาความ ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง บัตรเข้า – ออกอาคาร โดยที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อจะจอดบริเวณด้านหน้าและด้านข้างของอาคารฯ  ส่วนที่จอดรถสำหรับลูกค้าในอาคารฯ จะจอดในอาคารฯ ชั้นที่ 2 - 5  ระบบลิฟท์ที่เชื่อมโยง ส่วนของอาคาร เข้ากับลานจอดรถ ทำให้ลิฟท์เปิด ออกสู่ลานจอดรถได้โดยตรงและนอกจากนี้บริเวณนอกอาคารยังมีสถานที่บริการจอดรถอีกด้วย
 • ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน   อาคารไทยวีรวัฒน์ได้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (GENERATING  SET)
   
  ระบบรักษาความปลอดภัย
   
 

อาคารไทยวีรวัฒน์ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ที่อยู่ในอาคารทุกคนเป็นสำคัญ โดยทั้งนี้อาคารฯ ได้มีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ไว้อย่างครบครัน และได้มีการจัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์สูงคือ บริษัท อินเตอร์ การ์ด กรุ๊พ (ประเทศไทย) จำกัด (IGG) เข้ามาดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. นอกจากนี้อาคารฯ ยังจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมทั้งฝึกซ้อมหนีไฟปีละ 1 ครั้ง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และ พ.ร.บ. การป้องกันและระงับอัคคีภัย 2542

ภายในอาคารฯ มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกอบด้วย สายดับเพลิง และหัวฉีดน้ำ (SPRINKLE), เครื่องจับควันไฟ (SMOKE DETECTOR) และเครื่องจับความร้อน (HEAT DETECTOR)

   
  การคมนาคม
   
 

อาคารไทยวีรวัฒน์ตั้งอยู่บนถนนกรุงธนบุรีซึ่งเป็นถนนสายหลักคู่ขนาน 3 ช่องทาง บริเวณเกาะกลางเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายจากเส้นทางสีลม โดยบริเวณย่านนี้ถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญระหว่างฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร ก่อให้เกิดโครงการคมนาคมสำคัญต่างๆ หลายโครงการ อาทิ โครงการสร้างส่วนต่อขยายเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส โครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้าชานเมืองสายแม่กลอง และสถานีขนส่งสายใต้แห่งใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อรองรับการเติบโตที่จะเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญอย่างยิ่งของฝั่งธนบุรีในอนาคตอันใกล้

อาคารไทยวีรวัฒน์ตั้งอยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางการคมนาคม ดังนี้ :-

 • สถานที่ตั้งของอาคารฯ อยู่ติดบันไดเลื่อนสถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่เพียง 5 ก้าวเดิน
 • สถานที่ตั้งของอาคารฯ อยู่ใกล้กับ ถนนสาทรตัดใหม่  สามารถเดินทางเข้าออกระหว่างในเมืองกับนอกเมืองได้อย่างรวดเร็ว
 • สถานที่ตั้งของอาคารฯ อยู่ใกล้วงเวียนใหญ่ ซึ่งถือเป็นจุดศูนย์กลางการคมนาคมของย่านฝั่งธนบุรี
 • สถานที่ตั้งของอาคารฯ อยู่ใกล้กับทางด่วนขั้นที่ 2 (ลงที่ด่านสาทร – ด่านสีลม)
 • สถานที่ตั้งของอาคารฯ ใกล้กับท่าเรือสาทร สามารถเดินทางด้วยเรือด่วนเจ้าพระยา
   

 
  พิมพ์เอกสาร^ กลับขึ้นไปด้านบน
 


ลิขสิทธิ์โดย บริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด
อาคารไทยวีรวัฒน์ ชั้น 11-12 เลขที่ 86/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่ (ทางออก 4 )
โทร. (662) 860-7777 (อัติโนมัติ 20 สาย) โทรสาร (662) 860-7833
เว็บไซด์: www.tvw.co.th, www.thaivirawat.com
อีเมล์ : tvw@tvw.co.th, tvw@thaivirawat.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:0105510005644

Designed & Developed by Siam Media Network
Update : 25/04/2008