ประวัติ
  วิสัยทัศน์ และนโยบาย
  แผนผังองค์กร/หน่วยงาน
  ธุรกิจหลัก
  ลูกค้า
  แหล่งอ้างอิงทางการเงิน
  สมาชิกภาพ
  ปรัชญาการดำเนินการ
  ธุรกิจคือผลิตภัณฑ์คุณภาพ
  ผลงานที่ผ่านมา
     
     
     
 
   ประวัติ
   
 

บริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2509 เป็นบริษัทเอกชน ผู้นำเข้า-
อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่มีชื่อเสียงจากประเทศสหรัฐอเมริกา,ประเทศญี่ปุ่น  และ
ประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ารัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง และลูกค้าเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ของปรเทศ ได้แก่:-

 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)
 • การไฟฟ้านครหลวง (MEA)
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
 • โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ผ่านผู้รับเหมา (Contractors) เช่น
  - บริษัท อิตัลไทย วิศวกรรม จำกัด (ITE),
  - บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (ITD),
  - บริษัท ศรีอู่ทอง จำกัด (SUT),
  - บริษัท เอบีบี (ไทยแลนด์) จำกัด (ABB),
  - บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (DEMCO),
  - บริษัท พรีไซซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( Precise ), เป็นต้น

บริษัทฯมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและเป็นที่น่าเชื่อถือของลูกค้าอันเนื่องจากความมีประสิทธิภาพ
ของอุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลากว่า 50 ปี


นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีอาคารสำนักงานให้เช่า สูง 17 ชั้น ตั้งอยู่บนถนนกรุงธนบุรี
(สาทร-ตากสิน)  ติดสถานีรถไฟฟ้า (BTS) สถานีวงเวียนใหญ่ (ทางออก 4)  ซึ่งเดิน
ทางสะดวกสบายและรวดเร็วต่อการเดินทางไปยังสถานีที่ต่างๆ


  วิสัยทัศน์ และนโยบาย
   
 
 • วิสัยทัศน์

เพื่อให้บริษัทฯประสบความสำเร็จในฐานะของบริษัทผู้นำ  เราได้ใช้ความมุ่งมั่นอย่างมาก ที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและมีความมั่นคงในอนาคต เพื่อให้เป็นที่จดจำในการ
ค้าระหว่างประเทศ

 • นโยบาย

นโยบายของบริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด คือ สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยจัดหา
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี การให้บริการที่ตรงต่อเวลา และในราคาที่ลูกค้าคาดหวัง

บริษัทฯ  ประกอบไปด้วยวิศกร, ผู้เชี่ยวชาญ และทีมงานบริหารที่มีคุณภาพ ภายใต้
การแนะนำของประธานกรรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ซึ่งองค์กรของ
เราถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการ โดยส่งมอบสินค้าและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดแก่
ลูกค้าของเรา

   
  ธุรกิจหลัก
   
 

ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการนำเข้าและ จัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงให้กับหน่วยงาน ราชการและเอกชน  โดยบริษัทฯได้คัดเลือกเฉพาะอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น ซึ่ง
อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่บริษัทฯเป็นผู้แทนจำหน่ายนั้นมีการติดตั้งใช้งานทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งบริษัทฯยังเป็นที่ปรึกษาและบริหารงานด้านวิศวกรรมและโครงการ ต่างๆที่มีส่วนในการสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า

บริษัทฯเป็นตัวแทนผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย มีโรงงานผลิตอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นผู้นำด้าน
การผลิตที่ได้การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล เช่น  มาตรฐาน ISO 9000,  ISO
9001:2008 , ISO 14001:2004 เป็นต้น

 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของผู้ผลิตที่มีคุณภาพ และ
ตระหนักถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างมุ่งมั่นตลอดมา

Representative Agents of High Voltage Equipments for
Substations, Transmission system, and Distribution system 
 
 
 
 
 
 
   
  ลูกค้า
   
 

จากการดำเนินงานมากกว่า 50 ปี บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจในการจัดหาและ
นำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่มีคุณภาพ บริษัทฯ ได้สร้างความแข็งแกร่ง และจุดเด่น
ในการทำธุรกิจอย่างต่อเนื่องกับลูกค้าในประเทศ อาทิเช่น การไฟฟ้าฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย, การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าภูมิภาค และลูกค้าเอกชนต่างๆ
อีกทั้งความมีชื่อเสียงของบริษัทฯ  ได้กระจายไปสู่โครงการก่อสร้างต่างๆ ของ
บริษัทเอกชน และ อุตสาหกรรม ด้วยความร่วมมือของที่ปรึกษาทางวิศวกรรม
และทำสัญญาของบริษัทฯ กับหน่วยงานราชการซึ่งทำให้บรรลุผลความสำเร็จ

  แหล่งอ้างอิงทางการเงิน
   
 
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคากรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร OCBC
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 
   
  สมาชิกภาพ
   
  บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการนำเข้า และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และเครื่องกล โดยบริษัทฯ ได้เป็นสมาชิกของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ เช่น
   
 
 • สภาหอการค้าไทย
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • สมาคมการจัดการงานแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
 • สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย
 • สมาคมช่างรับเหมาไฟฟ้า และเครื่องกลไทย

   
  ปรัชญาการดำเนินการ
   
 

บริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด ไม่เพียงแต่มุ่งมั่นด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง
ในราคาที่เหมาะสมเท่านั้น บริษัทฯ ยังมีการร่วมมือกันกับผู้ผลิตต่างประเทศในการ
ให้บริการหลังการขาย, คำแนะนำในการติดตั้ง และ การทดสอบใช้งานของระบบและ
อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่บริษัทฯ ต้องยึดถือ และปฏิบัติสืบต่อไป

บริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่า การสร้างความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าด้วยการนำเสนอ 
“สินค้า และบริการที่ดีที่สุด” 
เป็นสิ่งที่พึงต้องกระทำ  เพื่อรักษามาตรฐานไว้
ต่อไป และ ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทฯ ต้องคำนึงถึงโดยบริษัทฯ 
ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วยการบริจาคเงินช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของ
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่ได้ทำประโยชน์ต่อสังคมเสมอมา

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญและ เป็นหัวใจของความสำเร็จ
ของบริษัทฯเพื่อสนองตอบต่อนโยบายจ้างงานระยะยาว ( Lifetime Employment)
ดังนั้นบริษัทฯจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายใน  และภายนอกบริษัทฯ
เป็นประจำเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถของพนักงานในขณะ
เดียวกันก็จัดให้มีสวัสดิการ และผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ดีให้แก่พนักงานด้วย

   
  ผลงานที่ผ่านมา
   
 

    อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่ บริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายได้ติดตั้งใช้งาน
โครงการที่สำคัญ ๆ ของการไฟฟ้าฯ มีสินค้าที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายติดตั้งใช้งานอยู่ด้วย

โครงการที่สำคัญ ๆ ที่ใคร่จะขอกล่าวถึงพอเป็นสังเขป มีดังนี้:-

  พ.ศ. 2531
 1. โครงการก่อสร้างสายส่งพลังไฟฟ้าลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างสถานีต้นทาง พระนครใต้ – สุขสวัสดิ์  ของการไฟฟ้านครหลวง โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัท
  SNCC (CDC), Belgium (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Alcatel Cable Bene S.A.Belgium) ในการจัดหา และวางสาย 69kV 800mm2 Submarine XLPE Cable

  พ.ศ. 2533
 2. โครงการก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน 500 kV ระหว่างท่าตะโก-หนองจอก
  ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯได้จำหน่ายลูกถ้วยแขวน
  52-3 และ 52-8 ของบริษัท LAPP INSULATOR COMPANY, U.S.A.
  พ.ศ.2538
 3. โครงการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าด้วยสายเคเบิ้ลใต้น้ำไปยังเกาะสมุย และ
  เกาะพงัน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด ได้ร่วมมือ
  กับบริษัท Alcatel Cable France S.A. จัดหา และวางสายเคเบิ้ล 115KV
  พ.ศ. 2552
 4. โครงการก่อสร้างเคเบิ้ลใต้น้ำแรงสูงจากฝั่ง ไปยังเกาะช้าง จ.ตราด
  ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัท NEXANS, Norway

 5. พ.ศ. 2555
 6. โครงการจัดซื้อรถ Bypass ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 7. โครงการต่าง ๆ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

  6.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
  - จำหน่าย 115 kV Air Break Switch และ Disconnecting Switch ของบริษัท-
     Hapam B.V. / The Netherlands
  - จำหน่าย 22 kV และ 33 kV Recloser ของบริษัท G&W Electric / China
  - จำหน่าย 22 และ 33 kV Vacuum Switch ของบริษัท Thomas & Betts
    (A Member of  the ABB Group) / USA
  - จำหน่าย 115 kV Cable Termination ของบริษัท G&W Electric / China
  - จำหน่าย 22 และ 33 kV Cable Termination ของบริษัท Nexans Group
  - จำหน่าย Suspension, Line Post และ Composite InsulatorของบริษัทLapp 
    Insulators / USA
  - จำหน่าย 24 kV Bypass Cable System ของบริษัท Togami Electric Mfg. / Japan
  - จำหน่าย 115 kV Instrument Transformer ของบริษัท EMEK / Turkey
  - จำหน่าย 24 kV Fault Indicator ของบริษัท Nortroll / Norway

  6.2 การไฟฟ้าส่วนนครหลวง (MEA)
  - จำหน่าย 115 kV Cable Termination ของบริษัท G&W Electric / China
  - จำหน่าย 24 kV Cable Termination ของบริษัท Nexans Group
  - จำหน่าย 24 kV Fault Indicator ของบริษัท Nortroll / Norway
  - จำหน่าย 115 kV Disconnecting Switch ของบริษัท Hapam B.V. /
    The Netherlands
  - จำหน่าย Suspension, Line Post และ Composite Insulator ของบริษัท Lapp 
     Insulators / USA
  - จำหน่าย 24 kV Bypass Cable System ของบริษัท Togami Electric Mfg. / Japan
  - จำหน่าย 24 kV Compact Unit Substation ของบริษัท Togami Electric Mfg. /
    Japan
  - จำหน่าย 24 kV Vacuum Switch ของบริษัท Thomas & Betts (A Member of the
    ABB Group) / USA

  6.3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)
  - จำหน่าย Suspension, Line Post และ Composite Insulator ของบริษัท Lapp
    Insulators / USA
  - จำหน่าย Suspension, Line Post และ Composite Insulator ของบริษัท Lapp
    Insulators / USA
  - จำหน่าย 115 kV Cable Termination ของบริษัท G&W Electric / China
  - จำหน่าย 33 kV Vacuum Switch ของบริษัท Thomas & Betts (A Member of the
    ABB Group) / USA
  - จำหน่าย 11 kV, 22 kV, 33 kV, 115 kV Instrument Transformer ของบริษัท
    EMEK / Turkey


  บริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด มีความภูมิใจที่มีส่วนในการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า-
  แรงสูงที่มีคุณภาพ ไม่เกิดปัญหาไฟตก ไฟดับ เป็นต้น 
 
  พิมพ์เอกสาร^ กลับขึ้นไปด้านบน
 


ลิขสิทธิ์โดย บริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด
อาคารไทยวีรวัฒน์ ชั้น 11-12 เลขที่ 86/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่ (ทางออก 4 )
โทร. (662) 860-7777 (อัติโนมัติ 20 สาย) โทรสาร (662) 860-7833
เว็บไซด์: www.tvw.co.th, www.thaivirawat.com
อีเมล์ : tvw@tvw.co.th, tvw@thaivirawat.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:0105510005644

Designed & Developed by Siam Media Network
Update : 25/04/2008