โทรศัพท์ภายในหน่วยงาน
  ติดต่อเรา
 
 
 

บริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด

อาคารไทยวีรวัฒน์ ชั้น 11, 12
86/1 ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10600 

     
 
ชั้น หน่วยงาน – ตำแหน่ง หมายเลขติดต่อภายใน
11 แผนกการตลาด
- วิศวกรไฟฟ้าโครงการ
- วิศวกรไฟฟ้าโครงการ
- หัวหน้าหมวดบริการลูกค้าสัมพันธ์
57,60,64
61
56,58
11 แผนกบริหารสำนักงานและบุคคล
- พนักงานทรัพยากรบุคคลอาวุโส
- ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดจัดซื้อและโลจีสติกส์ (ขนส่ง)
- พนักงานหมวดจัดซื้อและโลจีสติกส์ (ขนส่ง)
- พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
45
42

41,46

47
11 แผนกบัญชี
- ผู้จัดการแผนกบัญชี
- พนักงานบัญชี

34
35
  หมวดอาคารสถานที่และทรัพย์สิน
- เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และทรัพย์สิน
43
 
     
 
     
  Telephone (+66) 0-2860-7777
    (+66) 0-8513-5763
  Fax (+66) 0-2860-7833
  Web site http://www.tvw.co.th http://www.thaivirawat.com
  E-mail tvw@tvw.co.th
    tvw@thaivirawat.com
     
 
     
  แผนที่บริษัทฯ  
     
 

 

   
   

 
  พิมพ์เอกสาร^ กลับขึ้นไปด้านบน
 


ลิขสิทธิ์โดย บริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด
อาคารไทยวีรวัฒน์ ชั้น 11-12 เลขที่ 86/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่ (ทางออก 4 )
โทร. (662) 860-7777 (อัติโนมัติ 20 สาย) โทรสาร (662) 860-7833
เว็บไซด์: www.tvw.co.th, www.thaivirawat.com
อีเมล์ : tvw@tvw.co.th, tvw@thaivirawat.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:0105510005644

Designed & Developed by Siam Media Network
Update : 25/04/2008